Responsoverzicht

Hartelijk welkom bij het responsoverzicht van de enquête over studentenhuisvesting onder studenten. In het onderstaande overzicht wordt de actuele stand van de totale respons van de enquête weergeven. Na voltooiing van het onderzoek kunnen er naast het landelijke rapport ook lokale rapporten worden gemaakt voor steden met voldoende respons. Daarnaast ontvangen onderwijsinstellingen, die deelnemen aan het onderzoek en voldoende respons behalen, een factsheet met de belangrijkste resultaten van studenten van hun instelling.Aantal respondenten


Aantal respondenten per uur (laatste 48 uur)
Respondenten per dag
Respondenten verdeeld naar woonsituatie
Respondenten verdeeld naar opleidingsniveau
Respondenten per instelling in vergelijking met behaalde respons vorig jaar
Instelling Studenten Respondenten 2018 Responspercentage
2017 2018

0-3%  3-6%  6-10%  10+%  Geen waarde